Hlášení poruch

+420 602 729 716

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Hlučínský majáles 29. 4. 2016, Nádvoří hlučínského zámku

Hlučínský majáles 29. 4. 2016, Nádvoří hlučínského zámku

Stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská

Stavební firmou Ricka Karel s.r.o. byly ukončeny stavební úpravy budovy kotelny na ul. Dukelská. Předmětem díla byla úprava sociálních zařízení, výměna oken, vrat a celková oprava fasády.

Rekonstrukce kotelny na městském úřadě

9. září byla ukončena rekonstrukce kotelny I. na Městském úřadě v Hlučíně. Nový zdroj tepla má výkon 214,2kW a jedná se o plynovou kotelnu III. kategorie.

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti působí od 1.ledna 2015 v tomto složení: Ing. Rudolf Gogolín - předseda; JUD. Libuše Kovalová; Mg. Jan Latoň; Ing. Pavel Reiský a Pavel Řeha. JUDr. Libuše Kovalová působí v dozorčí radě společnosti 2. funkční období od 11. dubna 2011.

Změna DPH u tepelné energie

Změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DPH") došlo s účinností od 1.1.2013 k změně DPH u tepelné energie ze 14 na 15%.

Daň ze zemního plynu

Od 1. ledna 2008 je na základě zákona č.261/2007 Sb., část 45. nově zavedena tzv. Ekologická daň ze zemního plynu.

Aktuální odstávky

Aktuálně nejsou hlášeny žádné poruchy a výluky.

Historie odstávek