Hlášení poruch

+420 602 729 716

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Rekonstrukce kotelny v Základní škole Dr. M.Tyrše v Hlučíně byla ukončena

V srpnu letošního roku byla ukončena rekonstrukce kotelny v Základní škole Dr. M.Tyrše v Hlučíně.

Zahájení dodávky tepla a teplé vody v domě Zahradní a Dr. E. Beneše

Předmětem díla byla instalace nové plynové kotelny, která slouží pro vytápění bytových domů a ohřev teplé vody pro č.p. 12, 14 na ulici Zahradní a č.p. 3, 5 na ulici Dr. E. Beneše v Hlučíně.

Stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská

Stavební firmou Ricka Karel s.r.o. byly ukončeny stavební úpravy budovy kotelny na ul. Dukelská. Předmětem díla byla úprava sociálních zařízení, výměna oken, vrat a celková oprava fasády.

Rekonstrukce kotelny na městském úřadě

9. září byla ukončena rekonstrukce kotelny I. na Městském úřadě v Hlučíně. Nový zdroj tepla má výkon 214,2kW a jedná se o plynovou kotelnu III. kategorie.

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti působí od 1.ledna 2015 v tomto složení: Ing. Rudolf Gogolín - předseda; JUD. Libuše Kovalová; Mg. Jan Latoň; Ing. Pavel Reiský a Pavel Řeha. JUDr. Libuše Kovalová působí v dozorčí radě společnosti 2. funkční období od 11. dubna 2011.

Změna DPH u tepelné energie

Změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DPH") došlo s účinností od 1.1.2013 k změně DPH u tepelné energie ze 14 na 15%.

Daň ze zemního plynu

Od 1. ledna 2008 je na základě zákona č.261/2007 Sb., část 45. nově zavedena tzv. Ekologická daň ze zemního plynu.

Aktuální odstávky

Aktuálně nejsou hlášeny žádné poruchy a výluky.

Historie odstávek