Hlášení poruch

+420 602 729 716

Aktuality

 

Změna DPH u tepelné energie od 1.1.2020

S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve smyslu přeřazení tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

Spotřební daň CNG od 1.1.2020

11. dubna 2018 schválila vláda ČR "Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025", kterým se prodlužuje snížená sazba spotřební daně na CNG až do roku 2025. V období 2020 až 2025 je stanovena spotřební daně na CNG 290,- Kč/MWh, což odpovídá sazbě: 4 380 Kč/t....tj. 3,00 Kč/m3

Veřejná plnící stanice CNG a Elektronabíjení - OTEVŘENA

NOVĚ OTEVŘENA Samoobslužná plnící stanice CNG a rychlonabíjecí stanice elektromobilů.

EKOMOBILITA - Národní program Životní prostředí - výzva č. 11/2018

EKOMOBILITA - Výzva č. 11/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

Zahájení dodávky tepla a teplé vody v domě na ulici Čs. armády 5,7,9

Předmětem realizace bylo zajištění dodávky tepla a teplé vody pro objekt bytového domu č.p. 5,7 a 9 na ulici Čs. armády v Hlučíně. Byly nahrazeny lokální bytová topidla centrální kotelnou, která slouží jako zdroj topné vody pro ÚT a ohřev teplé vody pro celý objekt. Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují nové plynové kondenzační závěsné kotle o výkonu 2 x 49,9 kW.

Úprava technologie s instalací kogenerační jednotky v kotelně Dukelská byla ukončena

V srpnu byla zahájena a v listopadu byla investiční akce dokončena. Byl zahájen zkušební provoz. Předmětem úpravy byla instalace kogenerační jednotky do stávající kotelny v rámci které proběhla úprava celé technologické části výroby a dodávky tepelné energie. Součástí byl výstavby nového třísložkového komínu.

Nové složení dozorčí rady

Od 1. listopadu 2016 se stal po rozhodnutí rady města novým členem dozorčí rady společnosti Ing. Drahomír Zbořil, který nahradil zesnulého Pavla Řehu.

Rekonstrukce kotelny v Základní škole Dr. M.Tyrše v Hlučíně byla ukončena

V srpnu letošního roku byla ukončena rekonstrukce kotelny v Základní škole Dr. M.Tyrše v Hlučíně.

Zahájení dodávky tepla a teplé vody v domě Zahradní a Dr. E. Beneše

Předmětem díla byla instalace nové plynové kotelny, která slouží pro vytápění bytových domů a ohřev teplé vody pro č.p. 12, 14 na ulici Zahradní a č.p. 3, 5 na ulici Dr. E. Beneše v Hlučíně.

Stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská

Stavební firmou Ricka Karel s.r.o. byly ukončeny stavební úpravy budovy kotelny na ul. Dukelská. Předmětem díla byla úprava sociálních zařízení, výměna oken, vrat a celková oprava fasády.

Rekonstrukce kotelny na městském úřadě

9. září byla ukončena rekonstrukce kotelny I. na Městském úřadě v Hlučíně. Nový zdroj tepla má výkon 214,2kW a jedná se o plynovou kotelnu III. kategorie.

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti působí od 1.ledna 2015 v tomto složení: Ing. Rudolf Gogolín - předseda; JUD. Libuše Kovalová; Mg. Jan Latoň; Ing. Pavel Reiský a Pavel Řeha. JUDr. Libuše Kovalová působí v dozorčí radě společnosti 2. funkční období od 11. dubna 2011.

Změna DPH u tepelné energie

Změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DPH") došlo s účinností od 1.1.2013 k změně DPH u tepelné energie ze 14 na 15%.

Daň ze zemního plynu

Od 1. ledna 2008 je na základě zákona č.261/2007 Sb., část 45. nově zavedena tzv. Ekologická daň ze zemního plynu.