Hlášení poruch

+420 602 729 716

Výstavba veřejné plnící stanice CNG

Po dlouhých přípravných pracích a získání povolení, byla koncem září tohoto roku zahájena výstavba 1.samoobslužné plnící stanice CNG na Hlučínsku. Součástí stavby je instalace rychlonabíjecí stanice elektromobilů.

Po vybudování obslužné komunikace začal dodavatel společnost GASCONTROL, spol. s r. o. instalovat  samotnou technologii plnící stanice CNG a rychlonabíjecí stanice.
Společnost GASCONTROL patří mezi největší subjekty v ČR, které se dlouhodobě zabývají využitím CNG v dopravě.

Nová plnící stanice o výkonu 54,6 Nm3/hod  je budována na sídlišti OKD a sousedí se sídlem společnosti na ulici Čs. armády.
Je určena k rychlému plnění osobních a užitkových vozidel stlačeným zemním plynem v režimu veřejné plnící stanice.

Plnění vozidel bude zajištěno prostřednictvím plnícího stojanu ADAST s kapacitou plnění až 50 kg/minutu. Stojan bude napojen pomocí datové přípojky na kartové platební centrum a centrum plateb tzv. kartami CNG. Platební terminál na bankovní karty, kreditní karty, karty CNG a místní karty.