Hlášení poruch

+420 602 729 716

O společnosti

Nabízíme komplexní zajištění vytápění objektů resp. provozování tepelných zdrojů garantující jeho dlouhodobou provozní spolehlivost a úspornost.

Zajišťujeme komplexní provozování 18 tepelných zdrojů v Hlučíně a blízkém okolí s celkovým instalovaným výkonem 17,00 MW.

 

Název zdroje Instalovaný výkon Vlastník
1 kotelna OKD 5,85 MW Teplo Hlučín
2 kotelna Dukelská 5,55 MW Teplo Hlučín
3 kotelna Cihelní 2,54 MW Teplo Hlučín
4 kotelna Zahradní 1,11 MW Teplo Hlučín
5 Dětská rehabilitace 0,13 MW Město Hlučín
6 Sportovní hala 0,15 MW Město Hlučín
7 MěÚ Hlučín 1. 0,24 MW Město Hlučín
8 MěÚ Hlučín 2. 0,09 MW Město Hlučín
9 ZŠ Dr. M. Tyrše 0,60 MW Město Hlučín
10 Gymnázium Hlučín 0,44 MW MS kraj
11 Domov pod Vinnou horou 0,30 MW Město Hlučín
12 MŠ Dr. E.Beneše 0,05 MW Město Hlučín

Dále zajišťujeme provoz 55 objektových předávacích stanic umístěných jak v bytových domech, tak i budovách podnikatelské sféry.

Ke všem činnostem spojených s provozováním tepelných zdrojů, dodávkami tepelné energie a dalším podpůrným činnostem vlastní společnost platná oprávnění.

Pracovníci společnosti absolvují pravidelně veškeré periodická přezkušování v oblasti obsluhy nízkotlakých kotelen, tlakových nádob, obsluhy plynových zařízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a dalších.

Svými pracovníky zajišťuje obsluhu všech těchto technologických zařízení nepřetržitě 24 hodin denně.

Společnost je členem Ekoenergosvazu České republiky.