Hlášení poruch

+420 602 729 716

Daň ze zemního plynu

Od 1. ledna 2008 je na základě zákona č.261/2007 Sb., část 45. nově zavedena tzv. Ekologická daň ze zemního plynu.

Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla.

Pro ZP určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla činí 30,60 Kč/MWh spalného tepla pro plyn, který je předmětem daně.

V případě teplárenství není tato tzv. ekologická daň vztažena přímo na tepelnou energii, ale promítá se do nákladů na palivo použité při výrobě tepelné energie a stává se tak součástí proměnných nákladů. Pokud může být dodavatel tepelné energie od ekologické daně ze zákona osvobozen, cenové předpisy stanoví, že tato daň nesmí být zahrnuta do ceny tepelné energie. Správa této daně, včetně vydávání stanovisek k ekologickým daním, je v kompetenci celních úřadů.