Hlášení poruch

+420 602 729 716

Historie společnosti

Teplo Hlučín, společnost s ručením omezeným, byla založena 20.12.1996 jediným vlastníkem – městem Hlučín.

Hlavní náplní činnosti společnosti je výroba a dodávky tepelné energie, teplé užitkové vody. Dalšími činnostmi je údržba budov a technologií tepelného hospodářství v majetku společnosti a provozování tepelných zařízení pro další organizace a podnikatelské subjekty v Hlučíně.

Svou činnost společnost zahájila 1. ledna 1997.