Hlášení poruch

+420 602 729 716

Aktuality

Zobrazit všechny aktuality

Odkaz MPO Energetická podpora

Vláda schválila zastropování cen elektřiny i plynu jak pro domácnosti, tak malé a střední podniky i pro poskytovatele veřejných služeb. Velké podniky budou moci žádat o podporu z Dočasného krizového rámce, který podléhá notifikaci Evropské komise. Domácnosti navíc letos obdrží jednorázový příspěvek z úsporného tarifu. Stejně tak stát poskytne domácnostem a firmám pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie.

5.10.2022 Vláda schválila zastropování cen energií

Vláda schválila nařízení, které stanovuje pravidla pro zastropování cen energií. Pomůže tak s vysokými cenami elektřiny a plynu nejen domácnostem, ale také malým a středním podnikatelům, vládním institucím, školám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, provozovatelům městské hromadné dopravy a dalším subjektům. Vláda také zrušila příspěvek na elektřinu, plyn a teplo (tzv. úsporný tarif) pro příští rok. Ten nahradí podpora s vyšší finanční alokací ve formě zastropování cen energií.

Příspěvek na teplo - Zrušení platnosti nařízení vlády č. 263/2022 Sb.

Vláda ČR na svém jednání dne 5. října 2022 zrušila platnost nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo, tj. druhou etapu „úsporného tarifu“ s předpokladem zohlednění na období roku 2023.

MPO - Otázky a odpovědi k úspornému tarifu

Stát pomůže s vysokými cenami energií všem domácnostem. Tedy těm, co používají elektřinu, plyn i domácnostem, které topí přes domácí kotelny i přes centrální vytápění.

Nová kalkulace nákladů a předběžné ceny tepelné energie pro rok 2022

Vážení odběratelé, v souvislosti s extrémním a nepředvídatelným nárůstem cen zemního plynu a elektrické energie jsme nuceni přistoupit k navýšení předběžné ceny tepelné energie pro rok 2022. Změna se týká proměnných nákladů – paliva a nákupu tepelné energie. Předběžná cena tepelné energie je stanovena dle „Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2021 ze dne 16. září 2021“ a platí od 1. března 2022.

Změna DPH u tepelné energie od 1.1.2020

S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve smyslu přeřazení tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

Spotřební daň CNG od 1.1.2020

11. dubna 2018 schválila vláda ČR "Memorandum o dlouhodobé spolupráci v oblasti rozvoje vozidel na zemní plyn pro období do roku 2025", kterým se prodlužuje snížená sazba spotřební daně na CNG až do roku 2025. V období 2020 až 2025 je stanovena spotřební daně na CNG 290,- Kč/MWh, což odpovídá sazbě: 4 380 Kč/t....tj. 3,00 Kč/m3

Veřejná plnící stanice CNG a Elektronabíjení - OTEVŘENA

NOVĚ OTEVŘENA Samoobslužná plnící stanice CNG a rychlonabíjecí stanice elektromobilů.

EKOMOBILITA - Národní program Životní prostředí - výzva č. 11/2018

EKOMOBILITA - Výzva č. 11/2018 pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí.

Zahájení dodávky tepla a teplé vody v domě na ulici Čs. armády 5,7,9

Předmětem realizace bylo zajištění dodávky tepla a teplé vody pro objekt bytového domu č.p. 5,7 a 9 na ulici Čs. armády v Hlučíně. Byly nahrazeny lokální bytová topidla centrální kotelnou, která slouží jako zdroj topné vody pro ÚT a ohřev teplé vody pro celý objekt. Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují nové plynové kondenzační závěsné kotle o výkonu 2 x 49,9 kW.

Úprava technologie s instalací kogenerační jednotky v kotelně Dukelská byla ukončena

V srpnu byla zahájena a v listopadu byla investiční akce dokončena. Byl zahájen zkušební provoz. Předmětem úpravy byla instalace kogenerační jednotky do stávající kotelny v rámci které proběhla úprava celé technologické části výroby a dodávky tepelné energie. Součástí byl výstavby nového třísložkového komínu.

Nové složení dozorčí rady

Od 1. listopadu 2016 se stal po rozhodnutí rady města novým členem dozorčí rady společnosti Ing. Drahomír Zbořil, který nahradil zesnulého Pavla Řehu.

Rekonstrukce kotelny v Základní škole Dr. M.Tyrše v Hlučíně byla ukončena

V srpnu letošního roku byla ukončena rekonstrukce kotelny v Základní škole Dr. M.Tyrše v Hlučíně.

Zahájení dodávky tepla a teplé vody v domě Zahradní a Dr. E. Beneše

Předmětem díla byla instalace nové plynové kotelny, která slouží pro vytápění bytových domů a ohřev teplé vody pro č.p. 12, 14 na ulici Zahradní a č.p. 3, 5 na ulici Dr. E. Beneše v Hlučíně.

Stavební úpravy budovy kotelny na ulici Dukelská

Stavební firmou Ricka Karel s.r.o. byly ukončeny stavební úpravy budovy kotelny na ul. Dukelská. Předmětem díla byla úprava sociálních zařízení, výměna oken, vrat a celková oprava fasády.

Rekonstrukce kotelny na městském úřadě

9. září byla ukončena rekonstrukce kotelny I. na Městském úřadě v Hlučíně. Nový zdroj tepla má výkon 214,2kW a jedná se o plynovou kotelnu III. kategorie.

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti působí od 1.ledna 2015 v tomto složení: Ing. Rudolf Gogolín - předseda; JUD. Libuše Kovalová; Mg. Jan Latoň; Ing. Pavel Reiský a Pavel Řeha. JUDr. Libuše Kovalová působí v dozorčí radě společnosti 2. funkční období od 11. dubna 2011.

Změna DPH u tepelné energie

Změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DPH") došlo s účinností od 1.1.2013 k změně DPH u tepelné energie ze 14 na 15%.

Daň ze zemního plynu

Od 1. ledna 2008 je na základě zákona č.261/2007 Sb., část 45. nově zavedena tzv. Ekologická daň ze zemního plynu.

Aktuální odstávky

Aktuálně nejsou hlášeny žádné poruchy a výluky.

Historie odstávek
Jezdím s podporou