Hlášení poruch

+420 602 729 716

O společnosti

Nabízíme komplexní zajištění vytápění objektů resp. provozování tepelných zdrojů garantující jeho dlouhodobou provozní spolehlivost a úspornost.

Zajišťujeme komplexní provozování 26 tepelných zdrojů v Hlučíně a blízkém okolí s celkovým instalovaným výkonem 17,00 MW.

Ke všem činnostem spojených s provozováním tepelných zdrojů, dodávkami tepelné energie a dalším podpůrným činnostem vlastní společnost platná oprávnění.Dále zajišťujeme provoz 55 objektových předávacích stanic umístěných jak v bytových domech, tak i budovách podnikatelské sféry.

Od 20. února 2019 provozujeme 1. plnící stanici CNG a Elektronabíjení na Hlučínsku.

Pracovníci společnosti absolvují pravidelně veškeré periodická přezkušování v oblasti obsluhy nízkotlakých kotelen, tlakových nádob, obsluhy plynových zařízení, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a dalších.

Svými pracovníky zajišťuje obsluhu všech těchto technologických zařízení nepřetržitě 24 hodin denně.

Společnost je členem Ekoenergosvazu České republiky.