Hlášení poruch

+420 602 729 716

Odkaz MPO Energetická podpora

Vláda schválila zastropování cen elektřiny i plynu jak pro domácnosti, tak malé a střední podniky i pro poskytovatele veřejných služeb. Velké podniky budou moci žádat o podporu z Dočasného krizového rámce, který podléhá notifikaci Evropské komise. Domácnosti navíc letos obdrží jednorázový příspěvek z úsporného tarifu. Stejně tak stát poskytne domácnostem a firmám pomoc v podobě odpuštění poplatků za podporované zdroje energie.

https://www.energiezamene.cz/