Hlášení poruch

+420 602 729 716

Složení dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti působí od 1.ledna 2015 v tomto složení: Ing. Rudolf Gogolín - předseda; JUD. Libuše Kovalová; Mg. Jan Latoň; Ing. Pavel Reiský a Pavel Řeha. JUDr. Libuše Kovalová působí v dozorčí radě společnosti 2. funkční období od 11. dubna 2011.

 

Soubory ke stažení

17-2.PDF Orgány společnosti 27 kB
17-1.PDF Výpis usnesení Rady města Hlučína ze dne 15.12.2014 287 kB
17-3.PDF Výpis z obchodního rejstříku 345 kB