Hlášení poruch

+420 602 729 716

Změna DPH u tepelné energie

Změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "DPH") došlo s účinností od 1.1.2013 k změně DPH u tepelné energie ze 14 na 15%.